CRUISE ORF STARD

Spelrunde 5!

Etter å ha både kjøpt og "kjøpt" litt varer startar våre heltar reisa mot Vallaki, med Ireena og Ismark på slep. I skogen møter dei mange skumle farer, deriblant noko som kun kan beskrivast som gåande tre som tydeleg er på veg mot noko, samt ein hengt mann i eit vegkryss som Frirhan er viss på at liknar på han sjølv.

Dei kjem etter kvart til ein vistani-camp, der folk stadig pushar dei mot Madame Eva, som spår framtida deira. Ho fortel dei om ulike artefaktar ulike stader i Barovia som kan hjelpe, og at ein mann ved namn Arrigal skal forsake sin herre og hjelpe dei mot Strahd.

Heltane snakkar også med Artazh, som lovar at han kan skaffe dei saker og ting – mot god betaling – og musikaren Bajazh.

Etter å ha takka for seg, farer eventyrarane vidare langs Tser-elva, og kjem etter kvart til ei gamal steinbru. Dei kjem seg forsiktig over, men ikkje før dei får med seg nokon i buskene i vegkanten på sida dei kom frå. Før dei fattar noko meir er skikkelsen vekke igjen.

Dei held fram til dei kjem til eit vegkryss der ei svart vogn står i retning Ramnloft-slottet. Kazakh traskar ombord, og vogna set av garde oppover fjellvegen – men Reinert klarar til slutt å overbevise han om å hoppe ut før den held fram vidare.

Comments

tanketom

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.